Brain Cool

BrainCools affärsidé är att utveckla och marknadsföra produkter inom medicinsk kylning. BrainCools fösta projekt är inom kylning av stroke patienter. Vår produkt för hjärnkylning har testats kliniskt i Sverige och Storbritannien. En patentansökan har skickats in för behandlingsmetoden för stroke i USA.

Bolagets andra indikation är motverka oral mukosit en allvarlig biverkan vid cancerbehandling.,.

(+ 46 abroad) 0733-93 70 76