Brain Cool

BrainCools affärsidé är att utveckla och marknadsföra produkter inom medicinsk kylning. BrainCools fösta projekt är inom kylning av stroke patienter. Vår produkt för hjärnkylning har testats kliniskt i Sverige och Storbritannien. En patentansökan har skickats in för behandlingsmetoden för stroke i USA.
Bolagets andra indikation är motverka oral mukosit en allvarlig biverkan vid cancerbehandling.