BrainLit

BrainLit är ett ljusbolag som levererar biocentriskt ljus, BCL™, BioCentric Lighting™, med dokumenterade positiva effekter för sömn, hälsa och välbefinnande. BrainLit levererar all nödvändig hårdvara, exempelvis armaturer, systemhårdvara och sensorer, och ansvarar för en komplett belysningslösning anpassad till kundens miljö och behov. Genom grundläggande analys av kundens nuvarande situation gör BrainLit en komplett ljusdesign och föreslår och samordnar installationsprocessen med partners. BrainLit är en så kallad ”one-stop-shop” för hälsosammare ljusmiljöer och ett ökat välbefinnande för de som verkar i dessa. Det biocentriska ljuset gör oss piggare, vi orkar mer och sover bättre.