bulb INTELLIGENCE AB

bulb INTELLIGENCE erbjuder kunderna bred kompetens inom området omvärldanalys, från enkla informationssökningar till avancerade strategiska beslutsunderlag för bolag inom life science.