Cellevate

Cellevate är ett biotech-företag som utvecklar nästa generations cellodlingssystem. Med hjälp av nanofiber som efterliknar strukturen hos kollagen- och elastinfiberna som utgör vår bindväv, förser vi celler med en strukturmässigt mer relevant modell av deras naturliga miljö. Celler som odlas i dessa system har visats bete sig mer in-vivo likt. Detta innebär att cellerna i större utsträckning behåller de fysiologiska egenskaper de har i den nativa vävnaden från vilken de härstammar, än samma celler odlade i traditionella system. Detta för att ge forskare mer realistiska in-vitro modeller, för mer relevant data och effektivare forskning.

0736333390