Cerner Sverige

Vi på Cerner tror på att bygga långsiktiga partnerskap för att skapa värde för hälso- och sjukvården. Vår vision är att kontinuerligt bidra till en bättre vård för den enskilda patienten och bättre hälsa hos hela befolkningen. Våra innovativa lösningar används på över 27 000 vårdenheter och bidrar till att hantera hälsan hos 110 miljoner medborgare världen över. Vi samarbetar med kunder och branschpartners för att framtidens vårdsystem ska vara integrerat och kunna leverera smartare, värdebaserad vård, bättre resultat samt proaktivt hantera och förbättra välbefinnandet hos befolkningen.