Cleantech Scandinavia

Cleantech Scandinavia driver ett internationellt nätverk av investerare och industriaktörer med intresse för nordisk och baltisk cleantech. Vi förser våra medlemmar med investerings- och andra partnerskapsmöjligheter, business intelligence och profilering. Vi driver även en nordisk startuptävling, Nordic Cleantech Open, samt en accelerator ”Nordic Cleantech Accelerator”.