CTC Clinical Trial Consultants AB

Translating science into treatment

CTC är ett full-service CRO och fokus är det kliniska genomförandet av sjukhusbaserade tidiga kliniska prövningar (fas 0/I-IIa) på patienter och friska personer vid vår dedikerade, First-In-Human godkända forskningsklinik på universitetssjukhuset i Uppsala.
Vår SMO klinik i Uppsala medverkar också i fas II/III studier. CTC utför även kliniska prövningar i samarbete med externa kliniker.