CTC Clinical Trial Consultants AB

Translating science into treatment

CTC är ett full-service CRO och fokus är det kliniska genomförandet av sjukhusbaserade tidiga kliniska prövningar (fas 0/I-IIa) på patienter och friska personer vid vår dedikerade, First-In-Human godkända forskningsklinik på universitetssjukhuset i Uppsala.

Våra SMO kliniker i Uppsala och Stockholm medverkar också i fas II-IV studier. CTC utför även kliniska prövningar i samarbete med externa kliniker.

+46 70 330 34 16