CTC Clinical Trial Consultants AB

Translating science into treatment

CTCs fokus är det kliniska genomförandet av sjukhusbaserade tidiga kliniska prövningar (fas 0/I-IIa) på patienter och friska personer vid vår dedicerade, First-In-Human godkända forskningsklinik på universitetssjukhuset i Uppsala.
Våra SMO kliniker i Uppsala och Linköping medverkar i fas II/III studier.