DB Lab

DB lab är ett danskt GMP kontraktlaboratorium med mer än 25 års erfarenhet. Vi utför kemiska, fysiska och mikrobiologiska analyser av råvaror, mellanprodukter, färdigvaror, processprover m.m.

Våra nyckel-kompetenser:
- Analytiska metod utveckling och validering
- Tester inför frisläppandet av råmaterial, mellanprodukter och färdiga produkter
- Stabilitets-studier
- Probiotiska tester

DB Lab arbetar enligt GMP. All dokumentation är detaljerad och granskas innan resultatet släpps fri. Vi erbjuder ackrediterade analyser samt efter farmakopéerna EP, USP, JP och BP. Vi erbjuder även kundanpassade lösningar. Kontakta oss gärna för att få en oförpliktande dialog omkring era behov och hur vi kan hjälpa till.

+45 6593 2920