Diagonal Bio

Diagonal Bio utvecklar en banbrytande plattform för snabb, säker och enkel patogen-diagnostik. Bolaget bildades under Covid-19-pandemin 2020 med den uttryckliga målsättningen att medelst topp-modern teknik revolutionera diagnostik av infektionssjukdomar. Företaget leds av VD Jack Egelund Madsen, CSO Andreas Nyberg borgar för det vetenskapliga och Kushagr Punyani från Spermosens AB rådger i tekniska frågor.