Dokumentinfo

Dokumentinfo är ett leverantörsoberoende företag inom informationshantering.
Vi är experter på:
- Lagar och regler
- eArkiv
- Förstudie, upphandling och införande av system som hanterar information
- Informationsinventering och informationsanalys