Evidente

Evidente är ett svenskt teknikkonsultföretag som vänder sig till kunder som utvecklar produkter med inbyggd programvara och elektronik. Våra kunder är representerade bland ledande skandinaviska företag inom medicinteknik, telekom, fordon och industri.

Vi eftersträvar att vara en partner som erbjuder komplett produktutvecklingsförmåga med en naturlig tillgång till vårt samlade kompetenskapital hos våra kvalificerade medarbetare.

Evidente är ett privatägt med kontor i Göteborg och Stockholm och Lund. Grundades 1996 och erbjuder tjänster inom mjukvaruutveckling och systemteknik specialiserad på utveckling av produkter som inkluderar inbyggda system. Vi tillhandahåller också managementkonsulttjänster för tvärfunktionell produktutveckling och produktplanering.