GAEU Consulting AB

GAEU Consultings uppdrag är att ordna EU-pengar till de företag som vill utveckla och kommersialisera innovationer inom life science, ICT och miljö/energi. Vår expertis är samlad i ett av Europas största kompetenscenter inom EU-finansiering – GAEU Horizon Europe Centre of Excellence, där merparten av personalen är forskarutbildad.
I Sverige har vi längst referenslista av alla. Colzyx (2,5M€), Immunovia (4,25M€), SenzaGen (2,4M€), Opsis (2,3M€) och CLS (2,1M€) exempel på kunder som vi har hjälpt att få bidrag inom SME-instrumentet/EIC Accelerator. 2021 säkrade Colzyx dessutom 3 MEuro från EIF Fund. Vi jobbar även med lånefinansiering via EIB. 2021 beviljades t ex medtech-bolaget Irras 10M€ i EIB-lån.
www.gaeu.se finns hundratals exempel på nöjda kunder.

0702058729