GAEU Consulting AB

GAEU Consultings uppdrag är att ordna EU-pengar till de företag som vill utveckla och kommersialisera innovationer inom life science, ICT och miljö/energi. Med vår hjälp når kunderna affärsmål snabbare och till lägre risk.
Vår expertis är samlad i ett av Europas största kompetenscenter inom SME-instrumentet – GAEU Horizon 2020 Centre of Excellence. Hälften av vår personal är forskarutbildad. Övriga är experter på bidragsfinansiering.
Vi har kunder över hela Europa. I Sverige är vi branschledande med längst referenslista av alla inom t ex SME-instrumentet och Vinnova. Medicon Village-företagen Immunovia (4,25M€), SenzaGen (2,4M€) och CLS (2,1M€) är exempel på kunder som vi har hjälpt att få bidrag inom SME-instrumentet. På www.gaeu.com finns hundratals exempel på nöjda kunder.