Gedea Biotech AB

Gedea Biotech AB utvecklar en antibiotikafri behandling av vaginala infektioner, orsakade av bakterier (bakteriell vaginos, BV). Behandlingseffekten är motsvarande den för antibiotika, som är den vanligaste behandlingen idag. Gedeas mål är att pHyph ska bli den första antibiotikafria produkten som effektivt förebygger och behandlar BV. Antibiotika ger förr eller senare upphov till antibiotikaresistens, och WHO ser antibiotikaresistens som ett av de största hoten mot global hälsa. Genom att minska användningen av antibiotika kan resistensutveckling fördröjas. pHyph är säker att använda och kommer att säljas över disk (OTC) på apotek, för att vara en första linjens behandling som är tillgänglig när kvinnor behöver den.