Gedea Biotech AB

Gedea Biotech utvecklar antibiotika-fria och säkra lokala behandlingar av bakterie- och svampinfektioner. Gedea Biotechs substans, GA101, är naturligt förekommande, verkar genom en ny mekanism och har låg risk att inducera behandlingsresistens. Första produkten, en vaginaltablett för behandling och prevention av vaginala svampinfektioner, ska marknadslanseras 2019 som en receptfri behandling.