Genomica AB

GENOMICA AB är det nordiska säljkontoret för GENOMICA SAU, ett spanskt företag.
GENOMICA har utvecklat en molekylärdiagnostisk plattform, CLART, som används för detektion av HPV som kan orsaka cervixcancer, diagnostisering av respiratoriska virus, humana herpesvirus och enterovirus. CLART används även för att detektera tumöregenskaper som kan förutsäga behandlingssvar inom onkologi.

GENOMICA tillhandla håller även forensiska och rättsliga analyser, DNA-analyser och tekniköverföringstjänster.