Göran Brorsson & Partners AB

Med 15 års erfarenhet av att leda och utveckla en börsnoterad verksamhet, Elos Medtech, förstår jag problemen som styrelser och företagsledningar i företag under utveckling står inför. En samtalspartner som kan ge raka ärliga svar och råd om nödvändiga åtgärder.
Tillsammans kan vi utveckla verksamheten från visioner, strategier och målsättningar till milstolpar och aktiviteter. Resultatet blir en färdplan för företaget som gör det enkelt att mäta organisationens framsteg för att nå målen. Det handlar ofta om att förstå sin marknad och dess behov.
Göran Brorsson

0705117860