Hansson Thyresson AB

Vi är specialister på patent och varumärkesrätt!
Med vår hjälp blir det lättare för dig att välja de rättigheter som bäst stödjer era affärsmål och som håller konkurrenterna på avstånd. Och som samtidig ger kommersiella fördelar. Utifrån en genomtänkt strategi och konkreta åtgärder skapar vi starka innovationskulturer. Vi värnar om er idé, vi bevakar det juridiska skyddet och vi försvarar det.

040-300014