Hansson Thyresson Patentbyrå AB

Patentbyråverksamhet sedan 1994. Registreringsärenden – patent, varumärken och mönster. Marknadsrätt och upphovsrätt, tvistelösningar och förhandlingar, avtal. Nyhetsgranskningar, utredningar inom freedom to use och freedom to operate. Undersökningar, utredningar och bevakningar av varumärken och designskydd i Sverige och utlandet.
Vi fokuserar på kundens önskemål, förutsättningar och behov och ger snabb, nära och personlig service till rimlig kostnad.
Målsättningen är att vara pålitlig, professionell och effektiv och att kunna ge svar på frågan ”idé att skydda?”.