ImaGene-iT AB

Unika lösningar och support för experimentell imaging, strategier och applikationer, mikroskopi och datorstödd bildanalys. Kontraktsforskning, service katalog:

Discovery – inom biologi, medicin, biomedicin/bioteknik och läkemedelsteknik

Utbildning – metoder, experimentella procedurer och imaging-system

Applikationsstöd – på-platsen-stöd av analyssystem i vetenskapliga projekt

Användarstöd – avancerat stöd för att öka användarkunskap och reducera stillestånd

Kompletta uppdrag – vi tar hand om projekt "från ax till kaka", innefattande Förstudier, Provtagning, Experiment, Imaging, Datainsamling, Analys och framtagning av Vetenskapliga Rapporter.

Vårt utökade nätverk av CRO-konsulter och mikroskoptekniska experter är också tillgängligt för att ytterligare bredda våra projekt.