Immunovia AB

Immunovias första test baserat på IMMrayTM, bolagets antikroppsarray plattform, är IMMrayTM PanCan –d avsett för tidig detektion av bukspottkörtel cancer, genomgår nu processen mot kommersialisering med flera kliniska valideringsstudier, marknadsaccess planering samt regulatorisk och reimbursement implementation.
IMMray™ PanCan-d är det enda blodbaseraade testet för tidig detection av bukspottkörtelcancer i stadie I och stadie II när cancern fortfarande är möjlig att operera och behandla. Att diagnostisera patienter i stadie I and II kan öka femårsöverlevnaden från dagens 3-4%, då patient normalt diagostiseras i stadie IV eller III, till över 50%.