Infonomy

Infonomy utvecklar biokinetiska algoritmer för att samla in, tolka och analysera data från sensorer samt algoritmer för att optimera sensorsystem. Vi samarbetar med tillverkare av hårdvara som innehåller sensorer och med tjänsteleverantörer inom området. Vi arbetar främst med att följa rörelse och aktivitet hos människor men har även projekt där vi följer och analyserar rörelser hos maskiner och fordon. Vi arbetar med spännande utvecklingsprojekt och tillsammans med kunder som ofta är världsledande inom sina områden.