Invent Medic Sweden

Invent Medics nuvarande huvudprojekt är inom området kvinnlig inkontinens och då med fokus på ansträngningsinkontinens, också kallat stressinkontinens. Uppskattningsvis har miljontals kvinnor världen över besvär av att inte kunna hålla tätt i vardagliga situationer så som vid nysning, hosta eller fysisk aktivitet.

070-683 41 44