IVRS AB

IVRS erbjuder tjänster inom preklinisk läkemedelsutveckling och funktionell utvärdering (PoC studier) av nya läkemedel med fokus på cancer, kroniska inflammationssjukdomar och metaboliska sjukdomar. Med stor expertis inom våra specialistområden hjälper vi er att analysera försöksdjuren över en tidsperiod för att kunna följa behandlingen eller diagnostiska markörer. Att kunna följa både funktionella och anatomiska attribut hos sjukdomar över tid hos samma djur minskar både tid och kostnader för in vivo relaterade experiment.

+46-793172117