Key2Compliance

SYMBIOTEQ och KEY2COMPLIANCE hjälper Medical Device och Läkemedelsbolag från idé till marknad. Vi har delat upp verksamheten i fem affärsområden men jobbar i projekt där vi syr ihop de kompetenser som behövs.
Våra affärsområden är:
- Quality Assurance, kvalitetsystem, dokumentation, audits mm
- Regulatory Affairs, registreringar, CE märkningar, GAP analyser mm
- Klinisk Utveckling, kliniska utvärderingar och kliniska studier
- Biologiska Utvärderingar & Toxikologi, rapporter, utvärderingar, materialrekommendationer mm
-Träning och Utveckling, skräddarsydda och publika träningar