Labjoy AB

Labjoy är Er kompetens- och utvecklingspartner med många års erfarenhet av laborativt arbete från preklinisk och klinisk forskning inom biologi och analytisk kemi, i huvudsak från bioteknik- och läkemedelsindustrin men även från universitet och landsting.
Vi utför även planering, design och inredning av laboratorier som krävs för att skapa en modern och konkurrenskraftig laboratoriemiljö. Sker i samarbete med LabRum AB. Vi erbjuder dessutom hjälp med dokumentation av laborativa processer samt rådgivning inom säkerhet, hälsa och miljö (SHE).