Linton & Wahlgren AB

Linton & Wahlgren AB är en juridisk managementkonsultfirma som leds av Mikael Wahlgren (vilken arbetat som chefjurist i 10 år hos Alfa Laval samt i 15 år som bolagsjurist hos ett antal multinationella företag, dvs Skanska, ABB, Rolls-Royce och NCC).
Mikael säkerställer att uppdragsgivaren får relevant juridiskt stöd, fattar rätt strategiska beslut och har rätt riskmedvetenhet rörande den juridiska frågan samt säkerställer att kundens kommersiella intressen tillvaratas på ett optimalt och kostnadseffektivt sätt (t.ex. i en avtalssituation eller vid en tvist). Han har även stor erfarenhet av tvistlösning som skiljedomare och medlare. Det samma gäller styrelsearbete då han är och har suttit i styrelser som både ordförande och ledamot.