Lunds universitet – Institutionen för laboratoriemedicin i Lund

Delar av cancerforskningen vid Institutionen för laboratoriemedicin i Lund finns på Medicon Village. Följande forskningsområden finns representerade här:

• Experimentell klinisk kemi
• Experimentell onkologi
• Molekylär medicin
• Molekylär tumörbiologi
• Molekylär tumörpatologi
• Tumörcellsbiologi
• Klinisk kemi

040-39 10 00 (vxl)