Medicon Village

På Medicon Village erbjuder vi en mötesplats för idéutbyte, med målsättningen att skapa tillväxt. Att vara del i Medicon Village är att vara del i en gemenskap där vi arbetar för att skapa värden för människors hälsa och bättre liv.

Medlemmarna representerar hela värdekedjan – här finns forskare, kliniker, innovatörer, entreprenörer och företagare. Såväl akademin som offentliga aktörer och näringsliv finns på plats. Mixen i de olika verksamheterna skapar nya möjligheter för idéskapande.

Det lilla företaget får det stora företagets fördelar genom att befinna sig i en miljö för erfarenhetsutbyte, tillväxt och samverkan.