Medicon Village Innovation

Medicon Village Science Park utgör en unik tillväxtmiljö för aktörer inom life science. Här utbyts kunskaper och erfarenheter mellan forskare, innovatörer och entreprenörer. Nya bolag bildas och produkter och tjänster kommersialiseras och industrialiseras. Detta gör Medicon Village till en viktig mötesplats där angelägna frågor får efterlängtade svar. På Medicon Village handlar allt om framtiden – om forskning, om produkter som ännu inte finns, om metoder och tjänster som hela tiden utvecklas, om insikter, möjligheter och lösningar.

Verksamheten på Medicon Village är uppdelad i två bolag - Medicon Village Fastighets AB och Medicon Village Innovation AB. Båda bolagen är helägda av "Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande".

046-275 60 00