Micromorph

Micromorph AB är histologiskt service företag, etablerat 2004. Vi är experter på olika typer av histologiska tekniker såsom rutinfärgningar, specialfärgningar och immunhistokemi. Micromorph har lång erfarenhet av analyser av prekliniska och kliniska analyser av tumörstudier men även inom andra områden såsom CNS, inflammation och dermatologiska studier.