Micromorph AB

Micromorph AB är ett histologiskt service företag, etablerat 2004. Vi är experter på olika typer av histologiska tekniker såsom rutinfärgningar, specialfärgningar och immunhistokemi. Micromorph har lång erfarenhet av analyser av prekliniska och kliniska tumörstudier men även inom andra områden såsom CNS, inflammation och dermatologiska studier.

+46 704546816