MVIC AB

MVIC AB, är ett full-service CRO som är specialiserat på utveckling av inhalationsprodukter. MVIC är ett företag som ägs av en grupp företag som är världsledande inom inhalation. MVIC består av 25 företag som erbjuder experttjänster inom alla aspekter av utveckling av inhalerade produkter. Vi täcker hela utvecklingskedjan från pre-klinisk utveckling, farmaceutisk produktutveckling, tillverkning av kliniskt material och kliniska studier. Vi är omkring 70 inhalationsexperter, 25 med doktorsgrad och representerar över 1000 år av praktisk erfarenhet av utveckling av farmaceutiska inhalationsprodukter. Vi erbjuder en bred och heltäckande rad av tjänster och är en one-stop-shop för inhalationsproduktutveckling.

+46 70 22 66 24