Nattaro Labs

Nattaro Labs är ett bioteknikföretag verksamt vid Medicon Village i Lund och medlem av Lund Life Science Incubator. Vår affärsidé bygger på egen forskning om vägglöss och deras kemiska ekologi. Företaget utvecklar, marknadsför och säljer egenutvecklade produkter för en effektiv bekämpning av vägglöss i Sverige och utomlands. För att komma tillrätta med detta växande, och för samhället kostsamma problem, krävs nya metoder och produkter, samt kunskap. Vi erbjuder produkter och för att förebygga, hitta och bekämpa vägglusangrepp.

046-14 9300