Nattaro Labs

Nattaro Labs är ett bioteknikföretag verksamt vid Medicon Village i Lund och medlem av Lund Life Science Incubator. Vår affärsidé bygger på forskning om vägglöss hos feromongruppen vid Lunds Universitet. Företaget utvecklar, marknadsför och säljer egenutvecklade produkter för en effektiv bekämpning av vägglöss. För att komma tillrätta med detta växande, och för samhället kostsamma problem, krävs nya metoder och produkter, samt kunskap. Vi erbjuder produkter och tjänster för att förebygga, hitta och behandla vägglusangrepp.