Oncorena

Oncorena utvecklar ett läkemedel baserat på den naturliga substansen orellanin, ett njurspecifikt toxin som finns i Toppig giftspindling (Cortinarious familjen). Det terapeutiska konceptet är att med orellanin behandla patienter med metastaserande njurcancer i dialys. Behandlingen avser att kraftigt minska eller eliminera tumör och metastaser. Ambitionen är att avsevärt förbättra överlevnad hos dessa patienter.

Oncorenas prekliniska studier kommer att slutföras under 2019. Den första kliniska studien på patienter förväntas börja 2020. Den nuvarande planen är att genomföra de kliniska prövningarna på kliniker i Sverige och registrera patienter med metastatisk njurcancer i dialys.