OncoSignature

OncoSignature is a drug discovery biotech company focused on developing and providing personalized medicine solutions for cancer therapeutics. We identify drug-tailored biomarker signatures in patients, enabling proof-of-concept early in clinical trials through patient responder identification.

OncoSignature är ett biotech företag inom läkemedelsforskning med fokus på att identifiera biomarkör profiler i patienter för skräddarsydd cancerterapi. Vi tar fram läkemedels-specifika signaturer i syfte att tidigt i kliniska prövningar selektera patienter där medicinen har positiv effekt.