Perituskliniken

Vård utan väntan – Perituskliniken är en ny klinik på Medicon Village i Lund. Vi erbjuder högspecialiserad vård av i första hand urologiska sjukdomar.

046-2886060