PharmaLundensis

PharmaLundensis AB utvecklar ett nytt läkemedel mot kronisk obstruktiv lungsjuktom (KOL) baserat på en ny verkningsmekanism. KOL är en av de vanligaste och snabbast växande folksjukdomarna i världen. Det finns idag inga effektiva behandlingar, endast läkemedel som till viss del lindrar besvären. Enligt WHO väntas KOL vara den tredje vanligaste dödsorsaken i världen år 2020. PharmaLundensis anser dock att denna negativa utveckling kan brytas, genom att identifiera och åtgärda orsaken till sjukdomen. PharmaLundensis har därför utvecklat en ny förklarings-modell till hur KOL-besvär uppkommer och hur de skall behandlas.