Prototypverkstaden

Prototypverkstaden ger stöd åt uppfinnare, forskare, små som stora företag företrädesvis på Medicon Village, IDEON, universitetet/tekniska högskolan samt sjukhuset för genomförande av en idé. Detta i form av kompetent rådgivning, hjälp med konstruktion och materialval, ta fram ritningsunderlag, tillverkning av mekaniska detaljer, elektronik mm. Vi kan göra testriggar, ta fram prototyper och tillverka färdiga produkter samt utföra sluttester. Vi kan dessutom åta oss serietillverkning. På plats finns högt kvalificerad personal samt tillgängligt är ett nätverk av specialister och verkstäder. Rådgivningen är gratis och det övriga görs till en rimlig kostnad.

046-5901510