The Quantum Guys

Med ett team av forskare och ingenjörer utvecklar vi IoT hårdvarulösningar med bas i vår open-source plattform för trådlös kontroll.

Istället för att skapa big data på centraliserade servrar och data centers, använder vi kostnadseffektiva state-machines som låter oss dynamiskt kontrollera flera aspekter av enskilda problem på just enskilda datorer, vilket anpassas till varje enskild applikations prestandakrav.

Användandet av open source mjukvara ger full transparens till användaren - dvs källkoden - och gör det möjligt för oss att utveckla snabba lösningar eftersom vi kan bygga våra applikationer ovanpå redan etablerad mjukvara.

Vårt kontrollsystem är plattformsoberoende och kan skötas både via mobila enheter och från datorer.