Reccan AB

Reccan AB har utvecklat en biomarkörplattform för tidig diagnos av pankreascancer. Pankreascancer är en sjukdom där tidig upptäckt avsevärt förbättrar prognosen för patienten. Reccans test kommer ge läkaren tillgång till ett blodprov för att utesluta pankreascancer hos patienter med hög risk för att utveckla cancer Testet ska vara tillgängligt i alla vårdmiljöer och lätt att skala upp med hjälp av befintlig infrastruktur och laboratorieservice. Metoden är snabb, exakt och behöver bara en liten droppe blod.