Reccan Diagnostics

Reccan Diagnostics AB har utvecklat en biomarkörplattform i serum för tidig diagnos av pankreascancer. Validerande studier har gjorts och multicenterstudier kommer att ske under 2020. Möjliga förbättringar kan ske genom tidig diagnostik, inkluderande riskgrupper för pankreascancer som exempelvis diabetes mellitus och ärftliga former. Stratifiering av patienter med pankreascancer är idag inte möjlig inför behandling (kirurgi, cellgiftsbehandling) och förutsäga svar på behandlingar respektive sjukdomens utveckling. Reccan Diagnostics AB utvecklar för detta en helt ny biomarkörpanel baserad på cancervävnad.