Red Glead Discovery AB

PREKLINISK LÄKEMEDELSFORSKNING

Red Glead Discovery levererar skräddarsydda prekliniska forskningstjänster till kunder inom framförallt läkemedelsbranschen. Våra laboratoriebaserade tjänster inkluderar läkemedelskemi inkl. synteskemi, peptidkemi, beräkningskemi, biologi, analytisk kemi, ADME, NMR och fragment-baserad Lead Discovery med vår unika screening-teknologi WAC.

Red Glead Discovery erbjuder helhetslösningar gällande såväl kemisk design och syntes som profilscreening, s.k. ”integrated drug discovery” där produkten är en enskild substans eller substansserie med stor potential att bli läkemedel (Lead Discovery). Kombinationen av korsfunktionell kunskap med vår projektledningskompetens gör oss till en attraktiv partner för kunder som vill utveckla idéer till läkemedel.

046-4601290