Region Skåne

Region Skåne har flera olika verksamheter på Medicon Village.