Region Skåne

Region Skåne finns representerade på Medicon Village med ett antal avdelningar och funktioner.

För att komma i kontakt med dessa avdelningar och funktioner hänvisar Region Skåne till www.skane.se/Kontakt/ eller telefon 040-623 90 00.

Vänligen observera att Medicon Village inte har möjlighet att besvara eller vidarebefordra förfrågningar gällande Region Skånes verksamheter.