Region Skåne - Psykiatri och habilitering

Förvaltning Psykiatri, habilitering och hjälpmedel bedriver verksamhet i hela Skåne. Vi är drygt 4300 medarbetare. I psykiatrin har vi barn- och ungdomspsykiatri inklusive första linjens psykiatri, vuxenpsykiatri och rättspsykiatri. I habiliteringen har vi barn- och ungdomshabilitering och vuxenhabilitering. Övrig verksamhet är syn-, hörsel- och dövverksamhet samt hjälpmedel.

040-623 90 00