Region Skåne, Psykiatri och habilitering

Förvaltning Psykiatri och habilitering bedriver verksamhet i hela Skåne. Vi är drygt 4000 medarbetare. I psykiatrin har vi barn- och ungdomspsykiatri inklusive första linjens psykiatri, vuxenpsykiatri och rättspsykiatri. I habiliteringen har vi barn- och ungdomshabilitering, vuxenhabilitering samt syn-, hörsel- och dövverksamhet.