Region Skåne – Support, Digitalisering och IT

Region Skåne finns representerade på Medicon Village med ett antal avdelningar och funktioner.

För att komma i kontakt med Regions Skånes avdelningar och funktioner lokaliserade på Medicon Village hänvisar Region Skåne till www.skane.se/Kontakt/ eller telefon 040-623 90 00.

Vänligen observera att Medicon Village inte har möjlighet att besvara eller vidarebefordra förfrågningar gällande Region Skånes verksamheter.