Region Skånes biobank

Labmedicin Skåne är organisatoriskt ansvarig för Region Skånes biobank, som består av ett 40-tal biobanksavdelningar. Labmedicin Skåne, Det bästa vägvalet för vård och hälsa, består av åtta verksamhetsområden och verksamhetsområdet Biobank arbetar med två inriktningar: en administrativ del, Regionalt Biobanks Centrum (RBC) och en laborativ del, som inkluderar Biobanksavdelning 47 (BD47). Uppdraget är att tillhandahålla kompetens och verktyg för att säkerställa att de lagar och föreskrifter som styr verksamheten kring biobank följs inom Södra Sjukvårdsregionen.

Biobank bidrar till att relevanta provsamlingar skapas, provernas kvalitet säkerställs och ökar provtillgängligheten för att göra regionen attraktiv för klinisk och epidemiologisk forskning.