Respiron Consulting AB

Respiron Consulting AB bedriver konsultverksamhet inom området inhalation av läkemedel. Vi erbjuder hjälp från pre-klinisk fas upp till CMC med huvudsaklig inriktning på vätskebaserade produkter.

Kontakta CEO Ola Nerbrink för mer information.