Retorikbyrån Susanne Hedin & Co

På Retorikbyrån coachar och utbildar vi ledare och medarbetare som vill kommunicera framgångsrikt med varandra och sin omvärld. Våra metoder grundar sig på modern forskning, tusenårig vetenskap och gedigen erfarenhet. Vi vet att det finns kraft att hämta hos varje individ och vi är bra på att locka fram och utveckla de möjligheter du bär på. Vi erbjuder öppna och skräddarsydda kursen inom områden som: Öka din genomslagskraft, Presentera och övertyga, Övertyga i ledarrollen, Använd rösten rätt, Storytelling.

Vi erbjuder även individuell retorikträning samt ICI-certifierad coaching inom personlig utveckling med dina mål i sikte. Vi utför också Extended DISC-profiler för team och individer som ett underlag för reflektion kring ditt naturliga beteende, dina styrkor och utvecklingspotential.

+46706846634