SARomics Biostructures AB

SARomics Biostructures AB är ett teknologidrivet forskningsbolag specialiserat på strukturbestämning av proteiner och rationell läkemedelsutveckling med hjälp av strukturbaserad design som har sin verksamhet baserad i Medicon Village, Lund. SARomics har byggt upp en plattform för robotiserad kristallisering av proteiner, strukturbestämning med röntgenkristallografi och NMR samt beräkningskemi. Denna avancerade strukturbiologiplattform tillsammans med expertis i strukturbaserad design tillämpas i ett antal innovativa tidiga läkemedelsprojekt samt för att erbjuda forskningstjänster åt kunder.

+46 46 2610470