Scius Pharma Support

Scius Pharma Support AB utför konsulttjänster inom läkemedelsutveckling. Tjänsterna som erbjuds baseras på expertkompetensen hos bolagets ende anställde, Fredrik Nicklasson, som har en läkemedelsrelaterad forskarutbildning och mångårig erfarenhet av farmaceutisk forskning & utveckling inom läkemedelsindustrin. Tjänsterna kan bestå av:
• Rådgivning om regulatoriska krav och förväntad vetenskaplig standard vid utveckling av nya läkemedel.
• Dokumentationssammanställning för ansökningar till nationella läkemedelsmyndigheter
• Utformning av lämpliga utvecklingsprogram för att säkerställa att internationella kvalitetskrav på läkemedel under utveckling uppfylls.
• Kontakter med lämpliga kontraktsföretag för utförande av laborativt arbete inom utvecklingsprogram för nya läkemedel.

+46 76 33 75 150