Smarter Mobility

Smarter Mobility är en katalysator för innovation som aktivt arbetar med sina medlemmars strategier och roadmaps mäklar resurser, projekt och affärer. Smarter Mobility har sitt fokus på digitaliseringen och dess effekter på individ och samhälle och har ett utvecklat samarbete med liknande kluster i Europa för att sätta Skåne på den internationella fordonskartan.